Om

Gressbonden i Vestbygda er et landbruksprosjekt i Vestbygda. Vi skal starte en liten bondegård og se hvor det bærer hen, inspirert av folk som Joel Salatin og Allan Savory. Disse to og deres meningsfeller mener at landbruk bør være basert på økosystemer, slik at man spiller på lag med naturen, fremfor å være basert på kjemikalier og store maskiner, slik som dagens konvensjonelle landbruk. Det er ikke fordi vi har langt hår, fargerike klær og jazztobakk at vi har lyst til dette, men heller fordi vi ønsker å leve det som for oss er et liv med jordnære, ekte gleder. Likefullt er det ingen stor ideologi som dikterer hvilke landbruksmetoder vi er interesserte i, men heller at de skal være elegante.

Dette betyr landbruk basert på lokale ressurser, med så høy som mulig gjenvinning av næringsstoffer – altså en imitasjon av naturen selv. Skogen fungerer tross alt fint uten at vi trenger å kjøre kunstgjødsel ut blant bjørk og bregne. Helt konkret betyr dette husdyrproduksjon basert på beite og dyrking av diverse nyttevekster. Fremfor å produsere bare en råvare – melk, korn, kjøtt eller cashewnøtter – ønsker vi å ha stor variasjon i produksjonen, og slik oppnå god soliditet i driften. Stikkord er agroøkologi, permakultur, målretta beitebruk og lignende.

Det er teorien. Enn så lenge har vi ymse praktisk erfaring, i ordet ymses rette forstand. Det som er sikkert er at vi har kommet til Vestbygda for å bli, siden her er det fint å bo. Tidligere har vi leid et småbruk og eid et annet, og heldigvis kan vi si å ha vokst på begge disse erfaringene. Det har etterhvert også blitt lest en del litteratur, debattert en hel del og ikke minst har vi sett mange fine Youtubefilmer. Så vi får se hvordan dette vil gå, men vi er optimister, og det synes jeg man skal være hvis man kan.

Advertisements