Skulle ikke Norge bare reddet verden?

Hadde ikke det vært kult, om Norge bare hadde reddet verden lissom? Altså, dette med antibiotikabruk i husdyrhold er jo en het potet, med hele denne greia med at alle mulige slags infeksjoner som i dag blir sett på som bagateller plutselig kan bli dødelige igjen. Litt snålt hvordan dette ikke ser ut til å engasjere folk noe særlig – man kunne jo komme i skade for å tro at dette er ganske viktig.

I norsk landbruksdebatt blir det stadig vekk terpet på at Norge er verdensener på antibiotikabruk. Her bruker vi nesten ikke noe antibiotika, og når vi bruker det er det målrettet, gjennomtenkt og begrenset. Dette er alle tre ingredienser i en ansvarlig bruk av antibiotika, og hadde alle gjort som oss hadde ting mye mulig sett en god del bedre ut.

Dessverre gjør ikke alle som oss – veldig mange steder i verden, og da ofte i land som er noe større enn Norge, sånn som USA og Kina, bruker man gjerne antibiotika preventivt. Det vil si at dyr får antibiotika i maten sin, enkelt og greit, uavhengig av om de er syke eller ikke. Grunnen til at man gjør dette, er at de industrialiserte systemene for matproduksjon i disse landene gjør at dette er en lettvint løsning: antibiotika er ikke spesielt dyrt, og det funker jo fett, så why not lizm.

Ja, altså, grunnen til at dette ikke er lurt er fordi bakteriene etterhvert blir resistente mot de forskjellige typene antibiotika. I korte trekk fungerer det slik at de fleste bakteriene dør, mens de som av evolusjonære årsaker er resistente naturlig nok overlever. Og så blir det bare flere og flere av dem. Dette har skjedd med noen antibiotikum allerede, altså at virkestoffet har mistet sin funksjon overfor en gitt bakterie – MRSA er et slikt eksempel.

Da begynner vi å bruke noe annet enn meticillin og lignende antibiotikum, og alt er såre vel. Gjør vi det på samme måte som før, stemmer ikke dette riktignok – da sier det seg selv at det går samme veien med det nye antibiotikumet. Helt til vi en dag har en bakterie som ikke bryr seg mer om antibiotika enn du gjør når det klør litt på underarmen.

Inn med Norge, som kan redde hele verden! Det vil si – vi kan alle redde verden, men siden Småbrukeren er norsk, er det Norge som er rette mottaker for denne oppfordringen.

Den styrende klasse i norsk landbruk burde skjønne at suksesshistorien i norsk antibiotikabruk uansett er midlertidig. Får man multiresistente bakterier i andre land, kommer de tidsnok hit, selv om de kanskje kommer hit litt senere. Vi har de samme medikamentene som ellers i verden. Så joda, norsk praksis kan kanskje utsette problemene noe, men blir det problemer med multiresistens i verden, kommer de hit. Det sier seg selv.

Derfor trenger vi en omlegging fra landbruksmetoder som stuer dyr sammen, og som før eller senere vil ønske å gi antibiotika generelt i fôret. Heller enn å avle på volumproduksjon og ferdig med saken, kunne man avlet på motstandsdyktighet mot sykdom. I tillegg kunne man holdt dyrene i et miljø med lavt smittepress – utendørs – ikke i bygninger der hele tiden er eksponert for hverandres avføring, et perfekt miljø for trening av bakterier.

Men kunne ikke Norge bare lære andre land om hvordan de skal drive landbruk med begrenset bruk av antibiotika? Nei. Grunnen til at dette ikke er mulig, er at Norge er på et tidlig stadium av den samme landbruksmetoden som har velsignet oss med denne antibiotikabruken. Det er like relevant å se på den lave bruken i Norge som et uttrykk for at vi ikke “har kommet lenger”, enn som noen spesiell suksesshistorie.

Når alt kommer til alt er jo landbruket i Norge i aller høyeste grad industrielt. Og det som eventuelt ikke er det, legges det opp til at skal bli det – fort.

Så hvis Norge skulle slå to fluer i en smekk, og ikke bare redde verden, men også sikre sin egen velferd for overskuelig fremtid, uavhengig av petroleumsressurser, så kunne Norge lagt om til et helt annet landbruk. Norge kunne blitt en internasjonal forsøksarena for agroøkologisk landbruk, og etablert seg som vitenskapelig høyborg for denne metoden.

Man trenger ikke være forståsegpåer for å vite at norsk petroleumsindustri er innlagt på akutten, og at Norge nå må finne på noe. At kunnskap sannsynligvis er eneste farbare vei er kanskje mindre åpenbart, men hva annet kan vi egentlig gjøre?

Kritikere av økologisk landbruk elsker å spørre hvem som skal dø når vi går over til denne produksjonsformen. Det fiffige med Småbrukerens forslag er at denne avveiningen kan utsettes ganske lenge, dersom disse eksperimentene legges til Norge. Med selv de mest pessimistiske estimater for økologisk produksjon, vil Norge med sitt enorme areal fortsatt kunne mette sin beskjedne befolkning og vel så det.

Det vakre med denne ideen er at det er en måte å ta i bruk hele landet, ved å skape reell verdiskapning, ikke ansette folk i offentlig sektor slik man har pleid å gjøre etter krigen. Tør man å tenke stort nok, vil ringvirkningene være store og positive for norsk økonomi inn mot fremtiden – å være en lederstjerne i det grønne skiftet er ikke akkurat bakstreversk.

Kommer dette til å skje? Neppe. I Norge er vi alt for opptatte med den store trusselen fra muslimer som skal bygge tak over Norge og lage verdens største moske, til å tenke på småting som at oljeinntektene ligger an til å forsvinne før heller enn senere, og at de allerede høye kostnadene til velferdssytemet som konsekvens ikke akkurat kommer til å bli mindre.

Og dette dreier seg jo om den generelle debatten i Norge, hvor landbruksdebatten er han snåle fyren i hjørnet som fortsatt ikke har funnet noen å prate med. Joda, dette går sikkert bra

 

Kilder/relevant litteratur:
Aftenposten – Ekspertgruppe varsler om skatt på 65 prosent
Nationen – Det er blitt stille i fjøset
UCSUSA – Organic Agriculture Is Key to Helping Feed the World Sustainably
Merete Furuberg – Ny kurs i jordbrukspolitikken

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s