Bier og biologisk mangfold

Forkjempere for kjemisk landbruk er ofte ganske slitsomme, da de tilsynelatende ikke klarer å skrive en kronikk uten å bruke nedlatende karakteristikker. Øystein Heggdal skriver i Bondebladet at den mye omtalte biedøden er sterkt overdrevet, og at sprøytemidlene som tidligere er blitt beskyldt for å være årsak til denne biedøden ikke har noe med saken å gjøre.

Javel Øystein, da sier vi det – du har rett og alle MDG-hippiene som røyker hasj til frokost tar feil.

Problemet med slike kronikker, er at de bidrar til en lite intelligent landbruksdebatt. Heggdal og andre fanboys av realistisk debatt uten et snev av romantikk, glemmer at hele diskusjonen passer inn i en større helhet – verden.

Noam Chomsky ytret en gang følgende:

“The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum.”

Dette er så vidt jeg vet opprinnelig ment for å beskrive politisk diskusjon generelt, men gjør seg svært gjeldende i landbruket også. Ved at debattanter skriver slik som Heggdal, skapes et inntrykk av at hele problemstillingen vi står overfor egentlig bare handler om hvorvidt en birøkter mister noen bier eller ikke.

Virkeligheten er en ganske annen – denne diskusjonen passer inn i en langt større problemstilling, vår tids største miljøutfordring:

Tap av biologisk mangfold.

Dersom det ikke er tydelig hvorfor dette er passelig relevant i denne sammenhengen, så er det kort oppsumert slik verden fungerer: naturen omdanner sollys til energi for planter, som i sin tur blir energi for planteetere, som i sin tur blir energi for kjøttetere, for eksempel oss. Alt dette skjer i et svært system med haugevis av arter som spiller hverandre gode, hvorav ingen av disse artene er mer eller mindre viktige enn andre. Mennesket er et eksempel på en slik art.

Biologisk mangfold er begrepet som beskriver dette mangfoldet av arter i dette systemet – økosystemet. Artenes forskjellige roller er det som gjør at systemet fungerer, og som vi dermed kan høste mat fra. Landbruket, og all annen menneskelig aktivitet, er uomtvistelig underkastet disse naturgitte lovene, og noen annen påstand ville være helt useriøs.

Det kan godt hende at biedøden ikke er så ille, eller at enkelte sprøytemidler er helt ufarlige å bruke, men det er ikke det diskusjonen bør handle om. Isteden bør vi mennesker ta et valg: skal vi fortsette med en form for landbruk der sprøytemidler som bidrar til reduksjon av biologisk mangfold er en selvfølge, eller om vi skal legge om til et helt annet landbruk basert på faktiske økologiske prinsipper, også kjent som agroøkologisk landbruk, som bidrar til å forbedre økosystemet, heller enn å ødelegge det?

Som Småbrukeren har påpekt tidligere, så handler ikke disse spørsmålene om å redde naturen som ligger utenfor vinduet, for så å fortsette livene våre som om ingenting var skjedd. Bevaring av biologisk mangfold, og dermed skrotingen av utdaterte, rett frem idiotiske landbruksmetoder, dreier seg om å verne om menneskenes eget eksistensgrunnlag. Økosystemet klarer seg fint uten både oss og pollinerende insekter, men vi klarer oss ikke nødvendigvis uten et økosystem som fungerer mer eller mindre slik det gjør i dag.

Heggdal skriver avslutningsvis at alternativene vi har med tanke på biedøden er å enten gjøre det seriøst realistiske og bruke dagens velfungerende sprøytemidler, eller å gå tilbake til å bruke gamle, dårlige og farligere sprøytemidler. Grunnen til at det fremstår slik for Heggdal, er sannsynligvis fordi han ikke kjenner andre landbruksmetoder enn den industrielle, som er basert på en teknologisk forståelse av naturen og diverse kjemiske virkemidler.

Isteden burde man basere landbruk på agroøkologiske prinsipper, som har vært omtalt i hundre år og som er i bruk på forskjellige gårder i verden allerede. Dette er det neste landbruksparadigmet, men utfra kronikker i media i den seneste tid virker det som om det kommer til å ta sin tid å komme seg dit.

 

Relevante kilder/litteratur:
Rockström et al. – A Safe Operating Space for Humanity
Grain – Hungry For Land
UNCTAD – Wake Up Before It’s Too Late

Joel Salatin – Folks, This Ain’t Normal
Norsk Wikipedia – fotosyntese
Sir Albert Howard – An Agricultural Testament

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s