Rovdyr 101

Ingen landbruksdebatt uten rovdyr. Skal man tro de mest høylytte røstene, kan vi takke rovdyr for alt som er vondt og vanskelig her i verden. De mer moderate etterlyser en konsekvent rovdyrpolitikk, hvor dette tilsynelatende nesten alltid betyr utryddelse, eller i det minste så sterk innskrenkning av deres habitater eller befolkningstall at det blir en de facto utryddelse.

Alt av bondeorganisasjoner av betydning i Norge er sterke motstandere av rovdyr, og forslaget til løsning som går igjen er altså å utrydde dem. Det er mange argumenter for dette synet, men de kan alle oppsummeres med at “dette er den eneste løsningen”. Som Småbrukerens tenkende lesere forstår, blir dette litt for lettvint – det er aldri noe som er den eneste løsningen.

Problemet med rovdyr er at de liker å spise spesielt sauer. Sauer er lett bytte for en ulv, og blir ekvivalenten til Subway når du er på farta i en ellers stressende dag. Med dette er ikke intensjonen å bagatellisere påkjenningen de som mister dyr til rovdyr må gjennom – det er ingen tvil om at dette kan være ytterst traumatiserende. Det bør, kan og må alle ha forståelse for.

Det som imidlertid er rart, er at det kan virke som om folk blir overrasket. Ulven fremstilles som en kald, blodtørst lystmorder, akkurat som at den burde skamme seg. Vel – ulven er en kald morder – det er definisjonen på et rovdyr.

Ok Småbrukeren, det virker ikke akkurat rasjonelt å ønske seg en hel haug med drapsmaskiner vandrende rundt i skogen – sau eller ikke. Jo, det er det. Vitenskapelig, altså i økologisk sammenheng, er rovdyrene like viktige som en hver annen organisme – fra bakteriene i din egen tarm, til plankton som blir til fiskemat, til alle plantene som står for fotosyntesen.

Det er et uomtvistelig faktum at rovdyr har sin plass i naturen.

Når man kommer til dette punktet i rovdyrdebatten, hvor man skal drive og snakke om vitenskap og kunnskap og sånn, får man som regel vite at man ikke har greie på noe som helst. Har man så mye som satt sine ben i byen en eneste gang, har man ikke greie på det. Er man en nedstøvet gammel labrotte på et eller annet universitet! Haha! Da vet du jo i hvert fall ingenting – du har jo bare lest masse bøker!

Jepp.

På dette tidspunkt begynner det kanskje å skinne gjennom at Småbrukeren er såkalt rovdyrtilhenger. I Småbrukerens rasjonelle øyne er det et like intelligent begrep som å være løvetanntilhenger. Med en økologisk, altså vitenskapelig basert, forståelse av naturen, går det ikke an å være for eller mot en art. Det er absurd.

Problemet motstandere av rovdyr står overfor, og som det er på høy tid at de tar innover seg, er at det er svært lite sannsynlig at man vil få bred politisk enighet om å utrydde rovdyr. I fare for å gjøre seg til en utro tjener – når landbruksinteressene begynner å bruke dette som grunnlag for sin politikk, vil gjennomslag straks være mer innenfor rekkevidde.

Småbrukeren er personlighetsforstyrret og naiv nok til å mene at man bør ha både en økologisk forvaltning av naturen (det betyr at vi skal ha rovdyr, løvetann og mere til), og bruke utmarksressurser til beite. Hvordan dette skal løses spesifikt skal ikke Småbrukeren komme med forslag til nå, siden Småbrukeren er et veldig lite organ i landbrukspolitikken. Derimot skal det komme en oppfordring til de som har både tid og ressurser til å gjøre noe med saken – bondeorganisasjonene.

Dersom det skal være landbruk i Norge, er man ganske avhengig av at den norske forbrukeren har et godt inntrykk av bonden. Det første organisasjonene burde gjøre, er å oppfordre medlemmer og interesserte til å roe ned retorikken i rovdyrdebatten. Disse organisasjonene har et alvorlig problem i form av at politikken de ønsker gjennomslag for ikke har støtte i vitenskapen. Dette må de ta innover seg, og gjøre noe med

Det er faen ikke rart at normale folk med normale liv tenker at det må være helt greit å importere det meste av mat og legge ned norsk landbruk, hvis man en eneste gang har vært vitne til ordskiftet i debatten om rovdyr. Småbrukeren selv er innstilt på å legge ned norsk landbruk, hvis det er sånn det skal være.

Begynn å tenke nytt, begynn nå.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s